Müzikoloji Bölümü

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Müzikoloji; müziksel araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı sanatsal bir bilim alanıdır.

Müzikoloji Bölümü,  genel olarak, müzik biliminin disiplinler arası oluşumuna yönelik eğitim vermek, uluslararası etkileşimler ışığında, bilimsel yayın ve etkinliklerle gelişimine katkıda bulunmak hedefindedir. Türkiye’de müzikoloji çalışmalarının gelişmesi ve dünya ölçütlerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; müziğin diğer disiplinler ile olan ilişkilerini anlamlandırabilen müzikologlar yetiştirebilmek Müzikoloji Bölümü’nün temel amaçlarındandır.

Müzikoloji Bölümü; Genel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Folklor, Geleneksel ve Modal Müzikler olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarını kapsayan üç AnaBilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

2017-2018 MÜZİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Müzikoloji Yüksek Lisans 2017 – 2018 Ders Listesi

Müzikoloji Bilimsel Hazırlık 2017 – 2018 Ders Listesi

Müzikoloji Bölümleri

 

 

 

03/06/2015
42103 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 34710 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79