İstanbul Üniversitesi
http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/?p=6857
Export date: Sun Feb 18 7:02:49 2018 / +0000 GMT

Müzikoloji Bölümü


MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Müzikoloji; müziksel araştırmaya, veri toplamaya ve toplanan verileri bilimsel metotlarla değerlendirmeye dayalı sanatsal bir bilim alanıdır.

Müzikoloji Bölümü,  genel olarak, müzik biliminin disiplinler arası oluşumuna yönelik eğitim vermek, uluslararası etkileşimler ışığında, bilimsel yayın ve etkinliklerle gelişimine katkıda bulunmak hedefindedir. Türkiye'de müzikoloji çalışmalarının gelişmesi ve dünya ölçütlerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; müziğin diğer disiplinler ile olan ilişkilerini anlamlandırabilen müzikologlar yetiştirebilmek Müzikoloji Bölümü'nün temel amaçlarındandır.

Müzikoloji Bölümü; Genel Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Folklor, Geleneksel ve Modal Müzikler olmak üzere lisans ve yüksek lisans programlarını kapsayan üç AnaBilim Dalı'ndan oluşmaktadır.

2017-2018 MÜZİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1

Müzikoloji Yüksek Lisans 2017 - 2018 Ders Listesi 2

Müzikoloji Bilimsel Hazırlık 2017 - 2018 Ders Listesi 3

Müzikoloji Bölümleri
 

 

 
Links:
  1. http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2015/06/2017-2018-MÜZİKOLOJİ-TEZLİ-YÜKS EK-LİSANS-PROGRAMI.pdf
  2. http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2015/06/Müzikoloji-Yüksek-Lisans-Ders-List esi.pdf
  3. http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/wp-content/up loads/2015/06/Müzikoloji-Bilimsel-Hazırlık-Ders -Listesi.pdf
  4. http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/?p=6858
Post date: 2015-06-03 10:55:03
Post date GMT: 2015-06-03 07:55:03

Post modified date: 2017-09-07 15:57:59
Post modified date GMT: 2017-09-07 12:57:59

Export date: Sun Feb 18 7:02:49 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://konservatuvar.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com