Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Kapsamı


 

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun geniş ve detaylı bir eğitim programı sunmaktadır. Temel müzikoloji, etnomüzikoloji ve folklor bilgisi, araştırma teknikleri, müziksel analiz, müziksel okuma ve yazma yöntemleri ile Türk ve dünya müzikleri alanlarında detaylı araştırma ve uygulama olanaklarına sahiptir. Tamamlayıcı derslerle birlikte sosyal bilimlerin (Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Edebiyat vb.) diğer alanlarıyla da ilişkili olarak disiplinlerarası bağlamda bir eğitim programı yürütülecektir. Derslerin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve farklı disiplinlerden düzenli olarak akademisyenlerin katılacağı seminer de ders içeriğinde sunulmaktadır. Bu alanda yetişecek öğrencilerin değişim programları ve lisansüstü çalışmalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası alanda yetkin uzman olması Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalının amaç ve kapsamı içindedir. Başvuran öğrencilerin geniş bir müzik ve kültürel bilgiye sahip olması, teorik ve uygulamalı alanları kapsayan sınavlardan geçmesi gerekmektedir. Lisansdersplanı, uluslararası eğitimi desteklemek amacı ile Socrates ve Erasmus programlarıile ECTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne de uygundur.

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans Programı

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Etnomüzikoloji ve Folklor, Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir’in başkanlığında aktif bir lisans programı haline gelmiştir.

Programda klasik ve modern kuramsal yaklaşımlar, metodoloji ve ayrıca disiplinlerarası konularda sunulan bilgilerin çerçevesinde, kendi araştırmalarını şekillendirmesi hedeflenen öğrencilerin mezuniyet tezi hazırlaması hedeflenmektedir. Mezuniyet projesi kapsamında öğrenciler, danışman öğretim üyelerinin rehberliğin de tasarlayacakları alan araştırmalarını yürüterek, bilimsel standartlarda raporlar ve etnografiler oluşturacaklardır. Öğrencilerin, kuramsal içerikli vize ve final sınavlarında değerlendirme, yorumda bulunabilme ve düşüncelerini dili düzgün bir şekilde kullanarak ifade edebilme yetenekleri ölçülerek değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, yöntem dersleri çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirerek alan çalışmaları konusunda deneyim kazanmaları öngörülmektedir.

 

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans Programı Öğretim Elemanları

 

Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir (İ.Ü. Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Armağan ELÇİ

Doç. Dr.  Seyit Yöre 

 

San. Öğretim Elemanı Süleyman Şenel (İTÜ Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü)

San. Öğretim Elemanı Hamdi Demircioğlu (İ.Ü. Devlet Konservatuvarı)

San. Öğretim Elemanı Handan Tunca (İ.Ü. Devlet Konservatuvarı)

San. Öğretim Elemanı Ali İhsan Yılmaz (İ.Ü. Devlet Konservatuvarı)

Doç. Dr. Abdülkadir Emeksiz (İ.Ü. Türk Halk Edebiyatı ABD. Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın (İ.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD.)

Dr. Füsun Deniz Özden (Okutman – İ.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Ebrar Akıncı  (İ.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Mustara Tahir Öztürk (İ.Ü. İlahiyat Fakültesi)

Öğr. Gör. Ferzan Durul (Yeditepe Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi)

 Vural Yıldırım (Bağlam Yayınları)

 Müge Eraydın

 

DERS LİSTESİ

03/06/2015
5410 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 34710 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79