Başkanlıklar

MÜZİK BÖLÜMÜ


 

Müzik Bölümü Başkanı: Prof. Ceyda UZGÖREN

Müzik Bölümü Başkan Yardımcısı: Doç. Aygül GÜNALTAY

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Ceyda UZGÖREN

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Çağrı ÇOLAKOĞLU

 Piyano Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Eser BİLGEMAN ŞAKİR

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı: Prof. Begüm ÇELEBİOĞLU

Caz Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hatice Gülden TEZTEL

 

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ


 

Sahne Sanatları Bölümü Başkanı: Prof. Suat Nazmi ÖZTURNA

Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Aslı YILMAZ DAVUTOĞLU

Opera Anasanat Dalı Başkanı: Doç. Şebnem ÜNAL

Bale Anasanat Dalı Başkanı: Oral YAZICI

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ


 

Müzikoloji Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Pınar SOMAKCI

Genel Müzikoloji Anabilim Dalı: Yrd. Doç. Dr. Yeşim Özlem GÜRER OYMAK

Geleneksel Modal Müzikler Anabilim Dalı: Doç. Dr. Pınar SOMAKCI

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı: Yrd. Doç.Dr. Mehtap DEMİR

03/06/2015
3307 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 34710 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79