Bale Lisans Müfredatı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

I.                  DÖNEM

1- Port de Bras; Adagio ve jump’larda  vücut kullanımının geliştirilmiş olması

2- Adage;Petit ve Grand  Adagio-Renverse endehor/endedans,Ponse ,1. Arabesque,Grand Temps Releve  entournant hareketlerinin yapılması

3- Allegro; Pas Brise dessus/dessous,petit pas jete  battu entournant,sissone simple entournant (erkek),pas echappe entrechat-six’in  yapılması

4- Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair  saute’nin  yapılması

5- Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette’in  yapılması

6- Orta   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

7- Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8- Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9- Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

II.               DÖNEM

1-   Port de Bras; Adagio ve jump’larda  vücut kullanımının geliştirilmiş olması

2-   Adage;Petit ve Grand  Adagio-Renverse endehor/endedans,Ponse ,1. Arabesque,Grand Temps Releve  entournant hareketlerinin yapılması

3-   Allegro; Pas Brise dessus/dessous,petit pas jete  battu entournant,sissone simple entournant (erkek),pas echappe entrechat-six’in  yapılması

4-   Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair  saute’nin  yapılması

5-   Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette’in  yapılması

6-   Orta   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

7-   Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8-   Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe ,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9-   Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

 

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

III.           DÖNEM

 

1-  Grand Battement  jete demi rond ve grand rond,Rond de Jambe endehor-endedans,büyük pozlardan  pirouette’lerin yapılması

2- Port de Bras; Pozlarda 90 derece de yapılması   

3- Allegro;Brise entournant,petit pas jete entournant,Sissonne ferme battu,Sissonne ouverte battu,pas jete ballotte’nin yapılması

4-Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair saute hareketlerinin yapılması  

5-  Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette hareketlerinin yapılması

6-  Point;Temps  leve  sur le cou-de-pied entournante,temps leve attitude’tün  yapılması

7-  Point;Pas ballone saute,Renverse’nin yapılması

8- Pirouette endehor-endedans II,IV ve v. Pozisyonlar 2-3 pirouettes’lerin yapılması

9-  Assemble ile pirouette, pozdan poza pirouette’lerin yapılması

10-Grand pirouette A’le seconde endehor (8-16 tane,erkek için) dönüşün yapılması  

11-  Petit temps saute ile grand pirouette I. ve II. Arabesque’turların yapılması

12-  6. Port de Bras ile Quatres pirouette’in yapılması

13-  İtalyan Fouette hareketinin yapılması

ont-x� :6�� �� a   entournant;petit battement,rond de jambe ,frappe’nin  yapılması

 

7-   Grand  Plie’den Grand tour hazırlığı ve Grand tour’un  yapılması

8-   Tour endehor ve endedans  büyük pozlarda Pas tombe ,Coupe ve Echappe saute’nin yapılması

9-   Point;Diagonal pique endehor-endedans,chaines,tour basque’ın   yapılması

10- Point; Emboite entournant,dairede Pique’nin  yapılması

11- Grand pas jete entournant croise’den croise’ye tombe coupe derrire’in  yapılması

12- Pas de Ciseax’in   yapılması

 

13- Grand Sissonne Renverse  endehor-endedans’ın yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

IV.           DÖNEM

 

1-  Grand Battement  jete demi rond ve grand rond,Rond de Jambe endehor-endedans,büyük pozlardan  pirouette’lerin yapılması

2- Port de Bras; Pozlarda 90 derece de yapılması   

3- Allegro;Brise entournant,petit pas jete entournant,Sissonne ferme battu,Sissonne ouverte battu,pas jete ballotte’nin yapılması

4-Grand Allegro;pas jete ballote,Grand sissonne tombe entournant,Grand Temps lie saute entournant,Rond en’lair saute hareketlerinin yapılması  

5-  Point (Kız öğrenciler için);Grand fouette en face,Grand Battement  jete, 5.den pirouette hareketlerinin yapılması

6-  Point;Temps  leve  sur le cou-de-pied entournante,temps leve attitude’tün  yapılması

7-  Point;Pas ballone saute,Renverse’nin yapılması

8- Pirouette endehor-endedans II,IV ve v. Pozisyonlar 2-3 pirouettes’lerin yapılması

9-  Assemble ile pirouette, pozdan poza pirouette’lerin yapılması

10-Grand pirouette A’le seconde endehor (8-16 tane,erkek için) dönüşün yapılması  

11-  Petit temps saute ile grand pirouette I. ve II. Arabesque’turların yapılması

12-  6. Port de Bras ile Quatres pirouette’in yapılması

 

13-  İtalyan Fouette hareketinin yapılması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

V.              DÖNEM

 

1-  Port de Bras; Bacak 90 derecede,IV.  Port de bras’dan Grand tour’un yapılması

2- Adage; Grand Adagio’nun uygulanması    

3- Allegro;Pas echappe enterechat-six de vole,Cabriole üst üste,Sissonne tombe entournant’nın uygulanması  

4-  Grand Allegro; Tour en’lair 2 tur bitiriş IV. Pozda, Sout de Basque,Entrelace battu’nün yapılması

5-  Point (Kız öğrenciler için); Rond de jambe  en’lair endehor-endedans,Renverse croise endehor-endedans olarak uygulanması

6-   Point; Grand fouette entournante,Tour fouette’nin yapılması

7-  Point;Tour endehor-endedans büyük pozlarda adım ve tombe ile yapılması

8-   Point ;Dairede Glissade entournant’nın yapılması

9-   Grand sissonne ouvert entournant endehor-endedans bitiriş büyük pozlarda yapılması

10-  Pas de Chat entournant hareketinin uygulanması

11-   Pas jete en’lair entournant I. Arabesque dairede yapılması

12- Point kombinasyonları 1 egzersizlerinin yapılması  

 

13-  Point kombinasyonları 2 egzersizlerinin yapılması

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VI. DÖNEM

 

    1-  Port de Bras; Bacak 90 derecede,IV.  Port de bras’dan Grand tour’un yapılması

2- Adage; Grand Adagio’nun uygulanması    

3- Allegro;Pas echappe enterechat-six de vole,Cabriole üst üste,Sissonne tombe entournant’nın uygulanması 

4-  Grand Allegro; Tour en’lair 2 tur bitiriş IV. Pozda, Sout de Basque,Entrelace battu’nün yapılması

5-  Point (Kız öğrenciler için); Rond de jambe  en’lair endehor-endedans,Renverse croise endehor-endedans olarak uygulanması

6-   Point; Grand fouette entournante,Tour fouette’nin yapılması

7-  Point;Tour endehor-endedans büyük pozlarda adım ve tombe ile yapılması

8-   Point ;Dairede Glissade entournant’nın yapılması

9-   Grand sissonne ouvert entournant endehor-endedans bitiriş büyük pozlarda yapılması

10-  Pas de Chat entournant hareketinin uygulanması

11-   Pas jete en’lair entournant I. Arabesque dairede yapılması

12- Point kombinasyonları 1 egzersizlerinin yapılması 

13-  Point kombinasyonları 2 egzersizlerinin yapılması

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VII. DÖNEM 

 

1-  Bar;Plie,tendu,jete,rond de jambe parter ,fondu,frappe,petit battement,Adagio,Grand battement hareketlerinin yapılması

2- Renverse,IV. Arabesque ve Grand rond de jambe ,Grand Adagio’nun yapılması   

3- Grand pirouette temps saute ile,Tour chaine dairede,Grand tour büyük pozlarda temps releve ile 2 kez yapılara yapılması 

4-  Grand pas Assamble,Entrechat-six de vole,Grad Cabriole,Sissonne fondu battu 90 derece,Cabriole ferme 90 derece pozlarda,Grand sissonne soubreasaut hareketlerinin yapılması

5- Grand Allegro;Grand fouette entournant,III. ve I. arabesque ile sout de basque büyük pozlarda ve dairede, Revoltare hareketlerinin yapılması 

6- Point (Kız öğrenciler için); Pointte jump,emboite’nin yapılması 

7- Point; Grand rond de jambe en’lair saute  ilerliyerek yapılması 

8-   Point; Gelişmiş kombinasyonların yapılması

9-   Grand pas jete entournant efface ve croise,Grand cabriole fouette battu’nün yapılması

10-  Pas jete entrelace ve tour en’lair’in  dairede uygulanması

11-   Grand pas jete entournant  poz efface attitude’ün dairede yapılması

12- Sout de Basque,Grand pas  Assemble entournant  hareketlerinin yapılması 

13-   Grand cabriole double’ın  90 derecede yapılması

14- Sout de Basque ve Tour en’lair’in  dairede yapılması

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

BALE ANASANATDALI 2014  LİSANS MÜFREDATI

 

VIII.DÖNEM

 

1-  Bar;Plie,tendu,jete,rond de jambe parter ,fondu,frappe,petit battement,Adagio,Grand battement hareketlerinin yapılması

2- Renverse,IV. Arabesque ve Grand rond de jambe ,Grand Adagio’nun yapılması   

3- Grand pirouette temps saute ile,Tour chaine dairede,Grand tour büyük pozlarda temps releve ile 2 kez yapılara yapılması  

4-  Grand pas Assamble,Entrechat-six de vole,Grad Cabriole,Sissonne fondu battu 90 derece,Cabriole ferme 90 derece pozlarda,Grand sissonne soubreasaut hareketlerinin yapılması

5- Grand Allegro;Grand fouette entournant,III. ve I. arabesque ile sout de basque büyük pozlarda ve dairede, Revoltare hareketlerinin yapılması  

6- Point (Kız öğrenciler için); Pointte jump,emboite’nin yapılması  

7- Point; Grand rond de jambe en’lair saute  ilerliyerek yapılması  

8-   Point; Gelişmiş kombinasyonların yapılması

9-   Grand pas jete entournant efface ve croise,Grand cabriole fouette battu’nün yapılması

10-  Pas jete entrelace ve tour en’lair’in  dairede uygulanması

11-   Grand pas jete entournant  poz efface attitude’ün dairede yapılması

12- Sout de Basque,Grand pas  Assemble entournant  hareketlerinin yapılması  

13-   Grand cabriole double’ın  90 derecede yapılması

14- Sout de Basque ve Tour en’lair’in  dairede yapılması