İletişim

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Rıhtım Caddesi No:1 34710 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 – 418 76 39

FAKS: (+90216) 345 16 79

e-posta: info@istanbul.edu.tr

Elektronik Ağ: www.istanbul.edu.tr