Öğretim Elemanlarının Dikkatine

Üniversitemiz mensuplarının 2017 yılı Mart ayından sonra yayınlanmış kitaplarından birer nüshasının aşağıda adı yazılı personelimize 10.10.2017 tarihine kadar teslim edilmesi ve makalelerin (İÜ dergilerindekiler hariç) PDF dosyasının, basılı kaynaktaki makalelerin ise taranarak (bildiri ve özetleri hariç) yine PDF'sinin aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yayınların bibliyografik künyeleri bilgisayar ortamındaki kataloglarımıza işlendikten sonra kullanıcılarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu yayınlardan özellikle kitaplar, İstanbul Üniversitesi'nin yayınladığı ve ayniyat birimlerinin Üniversiteler Yayın Yönetmeliği uyarınca Merkez Kütüphanemize gönderdikleri kitap ve dergilerle birlikte 12 Ekim 2017- 16 Mart 2018 tarihleri arasında Merkez Kütüphanemizde sergilenecektir.

 

Görevli Personel

Sedat AKSOY (Kütüphaneci)                  Tel: 0212 455 57 83 Dahili: 16783

E-posta: eyayin3@istanbul.edu.tr