Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI ORTAOKULU

Ortaöğretim düzeyindeki temel ve mesleki eğitim Konservatuvar bünyesinde bulunan Müzik ve Bale Ortaokulu’nda yapılır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun belirlediği müfredata uygun olarak, kültür dersleri ve anasanat dallarının belirlemiş olduğu alan (meslek) dersleri eğitimi verilir.

Kurum, yalnız Müzik ve Bale bölümleri olmak üzere 4. sınıfı dışarıdan bitirerek okulumuzun açmış olduğu kabul sınavlarında başarılı olan öğrencileri 5. sınıfa kabul etmektedir.


ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN ANASANAT DALLARI

Müzik Bölümü

 • Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Piyano Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümü

 • Bale Dansçılığı Anasanat DalıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK ve SAHNE SANATLARI LİSESİ

Lise düzeyindeki temel ve mesleki eğitim Konservatuvar bünyesinde verilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayladığı müfredata uygun olarak kültür dersleri ve anasanat dallarının belirlemiş olduğu alan (meslek ve yardımcı meslek) dersleri eğitimi verilmektedir. Lise devresinde eğitim 4 yılda tamamlanır.

Kurum; yalnız Müzik ve Bale bölümleri olmak üzere Konservatuvar’ların Müzik ve Bale İlköğretim Okulları’ndan mezun olan ya da 8. Sınıfı herhangi bir öğretim kurumunda bitirerek okulumuzun açmış olduğu Kabul Sınavları‘nda başarı gösteren öğrencileri 9. sınıfa kabul etmektedir.


ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN ANASANAT DALLARI

Müzik Bölümü

 • Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Piyano Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümü

 • Bale Dansçılığı Anasanat Dalı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS EĞİTİMİ

Yüksek Öğretim düzeyindeki temel ve mesleki eğitim Konservatuvar bünyesinde yapılır. Yüksek Öğretim Kurumu ve İstanbul Üniversitesi Senatosunca belirlenen kültür dersleri ve Anasanat dallarının belirlemiş olduğu alan (meslek ve yardımcı meslek) eğitimi verilir.

MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS GİRİŞ SORU ÖRNEKLERİ 2016 REVİZYON


2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı Ders Programları

Bale-Ders-Programi

Etnomuzikoloji-Ders-Programi

Muzik-Ders-Programi

Opera-Ders-Programi

Tiyatro-Ders-ProgramiÖĞRENCİ KABUL EDİLEN ANASANAT DALLARI

Müzik Bölümü

 • Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
 • Piyano Anasanat Dalı
 • Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
 • Caz Anasanat Dalı

Sahne Sanatları Bölümü

 • Tiyatro Anasanat Dalı
 • Opera Anasanat Dalı
 • Bale Anasanat Dalı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DOKTORA PROGRAMI

Doktora Sınavları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr


ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN BÖLÜMLER

 • Müzikoloji Bölümü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SANATTA YETERLİK

 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘ne bağlıdır.

Konservatuvarların Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği not ortalamasına sahip olan adaylar Sanatta Yeterlik sınavına başvurabilirler.

Adayların başvurdukları sanat dalının belirlediği yetenek sınavı programını başarı ile sunmaları  gerekmektedir. Sanatta yeterlik sınavına başvuran adayların lisans derslerinin not ortalamasının, yüksek lisans kredili derslerinin not ortalamasının, yabancı dil notunun ve yetenek sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli olan en düşük not Senato tarafından belirlenir.

Sınavları başaran adaylar “Sanatta Yeterlik” programına kabul edilirler.

 

Sanatta Yeterlik Sınavları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr


Müzik Bölümünde Sanatta Yeterlik Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 • Keman Sanat Dalı
 • Viyola Sanat Dalı
 • Viyolonsel Sanat Dalı
 • Kontrbas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • Flüt Sanat Dalı
 • Obua Sanat Dalı
 • Klarnet Sanat Dalı
 • Fagot Sanat Dalı
 • Saksafon Sanat Dalı
 • Trompet Sanat Dalı
 • Korno Sanat Dalı
 • Trombon Sanat Dalı
  Tuba Sanat Dalı
 • Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

Piyano Anasanat Dalı

 • Piyano Sanat Dalı
 • Arp Sanat Dalı
 • Gitar Sanat Dalı
 • Korrepetisyon Sanat Dalı

Kompozisyon Anasanat Dalı

 • Teori Sanat Dalı
 • Oda Müziği Sanat Dalı
 • Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı


Sahne Sanatları Bölümünde Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Tiyatro Anasanat Dalı

 • Oyunculuk Sanat Dalı

Opera Anasanat Dalı

 • Opera Sanat Dalı

Bale Anasanat Dalı

 • Bale Dansçılığı Sanat Dalı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SERTİFİKA PROGRAMI

Sertifika Programlarında öğrenciler öğrenimlerini Konservatuvar dışındaki diğer öğretim kurumlarında yaparken mesleki ve sanatsal eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sürdürürler. Haftalık dersleri iki ve ya üç gün ile sınırlıdır. Derslerin gün ve saatleri öğrencilerin okullarından çıkış saatlerine göre öğretmenleri tarafından belirlenir. Sertifika programlarında sınıf geçme sistemi esas olup, programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika düzenlenir. Sertifika programlarının ara sınıflarından ayrılan öğrenciler için, yazılı talepte bulunmaları halinde katılım sürelerinin belirtildiği bir Katılım Belgesi düzenlenir.


2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı Ders Programları

caz-ders-programi

bale-ders-programi

solfej---armoni-ders-programi

turk-muzigi-ders-programi


Eğitim Süreleri ve Okutulan Dersler

MÜZİK BÖLÜMÜ

Yaylı Çalgılar Sertifika Programları                                11 yıl

(Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas)

Enstrüman

Solfej

Armoni

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sertifika Programları       5 yıl

Enstrüman

Solfej

Piyano Sertifika Programları                                            11 yıl

Enstrüman

Solfej

Armoni

Gitar ve Arp Sertifika Programları                                  9 yıl

Enstrüman

Solfej

Armoni

Türk Müziği Sertifika Programı                                        2 yıl

T.M. Solfej ve Nazariyatı

T.M. Usul

T.M. Repertuarı

Türk Halk Müziği Sertifika Programı                              2 yıl

T.H.M. Solfej ve Nazariyatı

T.H.M. Repertuarı

Caz Sertifika Programı                                                      1 yıl

Combo

Teori ve Kulak Eğitimi

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ:

Müzikal Tiyatro Sertifika Programı                                 2 yıl

Şan

Solfej

Sahne

Dans (Klasik modern jazz step)

Korrepetisyon

Şan Sertifika Programı:                                                     2 yıl

Şan

Solfej

Korrepetisyon

Bale Sertifika Programı:                                                    3 yıl

Bale

Solfej

Sahne

Dans

Ritmik

Beden ve Performans

Oyun Yazımı ve Uygulama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlıdır.

Konservatuvarların Lisans programını tamamlayan, veya herhangi bir lisans programını tamamlayıp Konservatuvar mezunları düzeyinde birikime sahip olan adaylar Yüksek Lisans sınavına başvurabilirler.

Adaylar, Enstitü’nün belirlediği tarihlerde yabancı dil, teori, mülakat  ve başvurdukları sanat dalının yetenek sınavına girerler.

Sınavları başaran adaylar “Yüksek Lisans” programına kabul edilirler.

Yüksek Lisans Sınavları hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr


Müzik Bölümünde Sanatta Yeterlik Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 • Keman Sanat Dalı
 • Viyola Sanat Dalı
 • Viyolonsel Sanat Dalı
 • Kontrbas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

 • Flüt Sanat Dalı
 • Obua Sanat Dalı
 • Klarnet Sanat Dalı
 • Fagot Sanat Dalı
 • Saksafon Sanat Dalı
 • Trompet Sanat Dalı
 • Korno Sanat Dalı
 • Trombon Sanat Dalı
 • Tuba Sanat Dalı
 • Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

Piyano Anasanat Dalı

 • Piyano Sanat Dalı
 • Arp Sanat Dalı
 • Gitar Sanat Dalı
 • Korrepetisyon Sanat Dalı

Kompozisyon Anasanat Dalı

 • Teori Sanat Dalı
 • Oda Müziği Sanat Dalı
 • Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı


Sahne Sanatları Bölümünde Yüksek Lisans Programına Öğrenci Kabul Edilen Anasanat Dalları

Tiyatro Anasanat Dalı

 • Oyunculuk Sanat Dalı

Opera Anasanat Dalı

 • Opera Sanat Dalı

Bale Anasanat Dalı

 • Bale Dansçılığı Sanat Dalı