Caz Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu

13 Kasım 2019 tarihli, 30947 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Konservatuvarımız Müzik Bölümüne bağlı Caz Anasanat Dalında açık bulunan 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosu için müracaat eden adayın 10 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen Giriş Sınavı Formu ekte sunulmuştur.


   

SIRA NO

ADAYIN ADI SOYADI

ALES NOTU

ALES NOTUNUN
%30'U

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U

YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANININ %10'U

GİRİŞ SINAV NOTU

GİRİŞ SINAV NOTUNUN %30’U

TOPLAM PUAN

 1

Eylül BİÇER

(Başarılı)

 88,5

26,55 

 92,06

 27,6

 80

 8

 100

 30

92,15