Ulusal Beste Yarışması "Konservatuvar 100 Yaşında"

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
ULUSAL BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı ve Konusu
Yarışmanın 2017 yılında yapılmasının ana sebebi, 1917 yılında kurulmuş olan Darülelhan’ın kuruluşunun 100. yıldönümü olmasıdır. Darülelhan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın 100 yıl önce ilk tohumlarının atıldığı kurumdur. Bu kurumun 100. yıldönümünü taçlandırmak ve 100 yıllık bir sanat kurumu olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Türk Müziğinin evrenselleşmesine katkılarını bu yarışma ile sergilemek başlıca gayedir. Muzika-i Hümayun orkestralarından senfoni orkestrasına dönüşen, uluslararası platformlarda yer alan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası, bu gelişim ve dönüşümün en güzel göstergesidir. Beste yarışmasında birincilik ödülünü almaya hak kazanan eser, düzenlenecek olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası Özel Konserinde seslendirilecektir.

Yarışmaya Katılma Şartları

a) Yarışma, 40 yaş altı ( 1977 doğumlu ve daha genç olanlar) tüm T.C. vatandaşlarına açıktır.

b) Adaylar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
c) Yarışmaya katılacak olan eserin daha önce başka bir yarışmada ödül almamış, basımı yapılmamış (telif haklarının devredilmemiş) ve hiçbir yerde seslendirilmemiş olması gerekmektedir.
d) Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya başvuramazlar. Aksi halde yarışmadan ihraç edilirler.
Yarışmaya Sunulacak Eserlerde Aranan Özellikler
a) Eser senfonik orkestra için yazılmış olmalıdır. Orkestra kadrosu 2 flüt, 2 obua, 2 klarinet, 2 fagot, 4 korno, 2 trompet, 3 trombon, 1 tuba, timpani, vurmalı çalgılar ve yaylı çalgılar grubu için olmalıdır. Besteci gerek duyarsa eser içinde yalnızca 2. flütü küçük flüt (piccolo) ile 2. obuayı korangle ile 2. klarineti de bas klarinet ile değiştirebilir.
b) Eserin süresi en az 10 en çok 15 dakika olmalıdır.
c) Eserin tematik içeriği geleneksel veya modern müzik ögelerini (ezgi, ritim, ölçü) yansıtıcı nitelikte tamamı ile özgün bir müzik yazısı olmalıdır.
d) Eserin jüri tarafından değerlendirilmesinde başlıca kriterler; tema kullanımları, yapısal özellikler, orkestrasyon, homofonik-polifonik yazı özellikleri, çalgısal düşünceye uygunluk olacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri
-Prof. Yalçın TURA
-Prof. Dr. Ertuğrul SEVSAY
-Prof. Dr. Hasan UÇARSU
-Prof. Dr. Özkan MANAV
-Mete SAKPINAR
Düzenleme Kurulu Üyeleri
-Prof. Aygül Günaltay
-Prof. Ceyda Uzgören
-Prof. Begüm Çelebioğlu
-Prof. Şebnem Ünal
-Yrd. Doç. Tufan Karabulut
-Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir
-Doç. Evrim Demirel
-Arş. Gör. Dr. Alper Alpman
-Arş. Gör. Özgür Demir
-Arş. Gör. Aral Yüce

Eserin Teslim Şartları
a) Aday eserini kapalı bir zarfta sunmalı, ayrıca kimliğini içeren ikinci bir zarf (kapalı ve imzalı) hazırlamalıdır. Her iki zarf tek bir katılım zarfı içinde teslim edilmelidir.
b) Yarışmaya katılacak eser 29 Eylül 2017 tarihinde saat 16:00’a kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kadıköy adresine kargo veya posta ile gönderilmelidir. Elden teslim kabul edilemez.
c) Zarfların üzerinde katılan adayın adı yer almamalı, kimliğini çağrıştıracak herhangi bir bilgi veya işaret bulunmamalıdır. Zarfların üzerinde altı ögeli (sayı ve/veya harften oluşan) rumuz kullanılmalıdır. Bu rumuz yarışmaya katılacak olan eserin her sayfasının sol üst köşesinde ve CD üzerinde açık bir şekilde yazılmalıdır.
d) Adaylar eserin bilgisayarla yazılmış olan notalarını altı nüsha dosyalanmış olarak vermelidirler. Nota yazısının bir adet bilgisayar formatında CD’si de sunulan zarf içinde yer almalıdır.
e) Katılım zarfının içinde yine kapalı bir zarf içinde sunulan kimlik bilgilerinde adayın adı soyadı, özgeçmişi, nüfus cüzdanı fotokopisi, posta ve e-posta adresi, telefon numarası yer almalıdır. Eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun
olduğunu kabul eden imzalı taahhütname ve yarışma şartnamesini bütün maddeleri ile kabul ettiğine dair imzalı bir yazı da ilave edilmelidir.

Seçici Kurulun Eserleri Değerlendirmesi

Birinci Aşama
Seçici Kurul Üyeleri bireysel olarak çalışarak katılan eserlerin şartnamede yer alan özelliklere uygunluğu konusunda ön inceleme yapacaklardır. Beğendikleri dört eser için hazırlayacakları raporları 03 Kasım 2017 saat 16:00’a kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’ne posta ya da e-posta yolu ile ulaştıracaklardır.

İkinci Aşama
Seçici Kurul Üyeleri 06-20 Kasım 2017 tarihleri arasında, üyelere uygun belirlenecek bir günde toplanıp ferdi raporlarını ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanmış eserleri değerlendirerek, bunların arasından birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini saptayacaklardır.

Ödül almaya layık görülen eserler 26 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek olan 100. Yıl Kutlama Töreni’nde açıklanarak ödüller sahiplerine teslim edilecektir. Birincilik ödülü alan eser İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilip, ses ve görüntü kaydı yapılarak besteciye sunulacaktır.

Ödüller

Birincilik ödülü:   5.000 TL
İkincilik ödülü:      3.000 TL
Üçüncülük ödülü: 2.000 TL

Seçici kurul bazı ödülleri vermeyebilir. Seçici kurul kararlarına itiraz edilemez ve değiştirilemez.