Bale Anasanat Dalı

Bale Dansçılığı Sanat Dalı


Statüler ve Eğitim Süreleri

1- Tam ZamanlıEğitim:

Ortaöğretim: 4 yıl (5., 6., 7., ve 8.sınıflar)

Lise: 4 yıl

Lisans: 4 yıl

2- Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Olarak:

Yüksek Lisans

Sanatta Yeterlik

3- Yarı Zamanlı Sertifika Programı:

Bale Ana Sanat Dalı Sertifika Programı: 4 yıl

Bale Ana Sanat Dalı Pantomim Sertifika Programı: 3 yıl

Özel Koşullar:            

Bale dansçılığı için uygun fiziki özellikler,

Artistik ifade zenginliği,

Çok iyi bir müzik kulağı aranır.

Daha önce almış oldukları bale eğitimi ve/veya diğer fiziki aktivitelerden dolayı vücutlarının deforme olmamış olması beklenir.

Yarı Zamanlı Sertifika Programına iki ayrı yaş gurubunda öğrenci alınır. 7-10(ilköğretim 1.- 4. sınıflar) ve 11 (5.sınıfa geçen).