Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı

Statüler ve Eğitim Süreleri:

Tam Zamanlı Eğitim:

Lisans: 4 yıl.
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Olarak:

Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik


Özel Koşullar:

Çok iyi derecede müzik kulağı aranır.
Adayda kompozisyona yatkınlık ve kompozisyon bilgisi aranır.

Oda Müziği Sanat Dalı

Statüler ve Eğitim Süreleri:

Tam Zamanlı Eğitim:

Lisans: 4 yıl.
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Olarak:

Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Özel Koşullar:

Çok iyi derecede müzik kulağı aranır.
Adayda kompozisyona yatkınlık ve kompozisyon bilgisi aranır.

Teori Sanat Dalı

Statüler ve Eğitim Süreleri:

Tam Zamanlı Eğitim:

Lisans : 4 yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bağlı Olarak:

Yüksek Lisans

Sanatta Yeterlik

Özel Koşullar:

Çok iyi derecede müzik kulağı aranır.

Adayda kompozisyona yatkınlık ve kompozisyon bilgisi aranır.