Müzikoloji Bölümü

Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı

Geleneksel ve Modal Müzikler

Tanıtım

Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı , 2012-2013 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bu Anabilim Dalına bağlı “Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik” Lisans Programı, Konservatuvarın Sanatçı Öğretim Elemanı kadrosunda bulunan ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Müdürü Gönül Paçacı tarafından kurulmuştur.

Geleneksel Klasik Türk Musikisi, yaklaşık 600 yılı aşkın bir süre hüküm sürmüş olan, Osmanlı Döneminde (1299-1923) özellikle şekillenmiş ve gelişmiştir. Bölümümüzde verilen eğitimin amacı, Müzik Kültürümüzün gelişmesinde önemli rol oynayan Osmanlı Dönemi (öncesi ve sonrası da dahil ) hakkında oldukça donanımlı , diğer coğrafyaların müzik türleriyle beraber, Osmanlı coğrafyasında icra edilen müzik türleri hakkında karşılaştırma yapabilecek, objektif, çağdaş ve sentez yapabilen araştırmacılar yetiştirmektir.

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programına; Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilmektedir. Sınav Jüri önünde 2 aşamalı olarak yapılmaktadır.

I. Aşama: : Piyano eşliğinde 1-2-3 ses, melodi, ritim algılama ve mülakat

2. Aşama: Kültürel bilgi birikimi ölçen yazılı sınav şeklinde düzenlenmektedir.

Eğitim, Baltalimanı- Mirgün Köşkünde sürdürülmektedir.

AKADEMİK KADRO

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı, gerek akademik gerekse dışardan sanatçı ve bilim adamı desteğiyle son derece geniş bir öğretim kadrosuyla hizmet vermektedir.

Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Pınar Somakcı (Müzikoloji Bölüm Başkanı ve Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ozan Uğraş Yarman

Doç. Sadık Uğraş Durmuş

Doç. Dr. Hikmet Toker

Doç. Dr. Bilen Işıktaş (Müzikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı ve Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)

Öğrt. Gör. Arif YANMAZ

Arş. Gör. Suat KARAHAN

Arş. Gör. Gürkan ORTAKALE

Arş. Gör. Nağme Yarkın

 

Ek Ders Görevli Öğretim Elemanları

Prof.Dr.Zeynep Tarım (İst.Ünv.Edebiyat Fak.)

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Aksu (İst.Ünv. Edebiyat Fak.)

Öğr.Gör. Dr.Mina Fenercioğlu (İst.Ünv. Müzikoloji Böl. Genel Müzikoloji Anabilim Dalı)

Öğr.Gör. Fikret Karakaya (TRT- İstanbul Radyosu Kemençe Sanatçısı)

Öğr.Gör. Neva Casın Gülses Yerden (TRT-İstanbul Radyosu Kemençe Sanatçısı)

Öğr.Gör. Fatih Ovalı (İst.Ünv. TM İcra Heyeti Sanatçı Öğretim Elemanı)

Öğr.Gör. Burak Malçok (OMAR -Proje Destek Uzmanı)

Öğr.Gör. Oya İşboğa (OMAR -Proje Destek Uzmanı)

Öğr.Gör. Enis Tombul (OMAR -Proje Destek Uzmanı)

Öğr.Gör.Mine Yener (OMAR -Proje Destek Uzmanı)

odkm-ders-dağilim-tablosu-2018-2019


Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Kapsamı

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun geniş ve detaylı bir eğitim programı sunmaktadır. Temel müzikoloji, etnomüzikoloji ve folklor bilgisi, araştırma teknikleri, müziksel analiz, müziksel okuma ve yazma yöntemleri ile Türk ve dünya müzikleri alanlarında detaylı araştırma ve uygulama olanaklarına sahiptir. Tamamlayıcı derslerle birlikte sosyal bilimlerin (Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Edebiyat vb.) diğer alanlarıyla da ilişkili olarak disiplinlerarası bağlamda bir eğitim programı yürütülecektir. Derslerin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve farklı disiplinlerden düzenli olarak akademisyenlerin katılacağı seminer de ders içeriğinde sunulmaktadır. Bu alanda yetişecek öğrencilerin değişim programları ve lisansüstü çalışmalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası alanda yetkin uzman olması Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalının amaç ve kapsamı içindedir. Başvuran öğrencilerin geniş bir müzik ve kültürel bilgiye sahip olması, teorik ve uygulamalı alanları kapsayan sınavlardan geçmesi gerekmektedir. Lisansdersplanı, uluslararası eğitimi desteklemek amacı ile Socrates ve Erasmus programlarıile ECTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne de uygundur.

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans Programı

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden Etnomüzikoloji ve Folklor, Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. Mehtap Demir’in başkanlığında aktif bir lisans programı haline gelmiştir.

Programda klasik ve modern kuramsal yaklaşımlar, metodoloji ve ayrıca disiplinlerarası konularda sunulan bilgilerin çerçevesinde, kendi araştırmalarını şekillendirmesi hedeflenen öğrencilerin mezuniyet tezi hazırlaması hedeflenmektedir. Mezuniyet projesi kapsamında öğrenciler, danışman öğretim üyelerinin rehberliğin de tasarlayacakları alan araştırmalarını yürüterek, bilimsel standartlarda raporlar ve etnografiler oluşturacaklardır. Öğrencilerin, kuramsal içerikli vize ve final sınavlarında değerlendirme, yorumda bulunabilme ve düşüncelerini dili düzgün bir şekilde kullanarak ifade edebilme yetenekleri ölçülerek değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, yöntem dersleri çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirerek alan çalışmaları konusunda deneyim kazanmaları öngörülmektedir.

 

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Lisans Programı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Seyit YÖRE (Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Urum Ulaş ÖZDEMİR

Pika FATULLAYEVA

Mamed DZHAFAROV

Mehmet Hamdi DEMİRCİOĞLU (Sant. Öğrt. Elm.)

Dr. Erdem İlgi AKTER

Vural YILDIRIM (MEB ve Bağlam Yayınları)

 

2018-2019-etnomuzikoloji-abd-ders-listesi
Genel Müzikoloji Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yürütülen program, tarihsel müzikoloji alanına odaklanarak, müziği bilimsel yöntemlerle analiz edebilmek için gereken kuramsal bilgi ve becerileri sistemli bir şekilde edindirmeyi amaçlar. Müzik bilimini diğer disiplinlerle ortak çalışmalar ışığında inceleyebilecek perspektifikazandırma yolunda, farklı alanlardan adaylarında program bünyesine katılımı hedefler arasındadır. Adaylara, temel müzik bilgisi ve müzikolojik araştırma teknikleri ile müzikbilimi alt alanlarında çalışma yapma olanakları sağlar.

 Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAOL (A. B. D. Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Urum Ulaş ÖZDEMİR

 Arş. Gör. Dr. Mina FENERCİOĞLU