2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokul ve Lise Ön Kayıt Duyurusu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Müzik ve Bale Ortaokulu ile

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi

Ön Kayıt Duyurusu

2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Ön Kayıt başvuruları aşağıdaki belgelerle birlikte 27 Mayıs 2019 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında Konservatuvar Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır. Başvurular, adayın velisi ya da noter onaylı vekâletname ile belirlenen vekil aracılığı ile yapılacaktır. Posta ya da faks yolu ile kayıt kabul edilmeyecektir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.    Aday Kayıt Formu: Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilecek ve ön kayıt sırasında adayın velisi tarafından doldurulacaktır.

2.    Öğrenci Belgesi: Adayın öğrenim görmekte olduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi.

3.    2 adet fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6,0 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.

4.    Nüfus cüzdanı: Aslı ve 1 adet fotokopisi.