Doç. Dr. Bilen Işıktaş'ın Şerif Muhiddin Targan Kitabı George Mason Üniversitesi'nde


Müzikoloji Bölümü, Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilen Işıktaş'ın, "Peygamber'in Dâhi Torunu: Şerif Muhiddin Targan, Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite" başlıklı kitabı hakkında, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Sinan Turan ile yaptığı röportaj, George Mason Üniversitesi'ne bağlı İslam Araştırmaları Merkezi'nin çevrim içi akademik yayın sitesinde yer almıştır.

https://themaydan.com/2020/01/the-prodigious-descendant-of-the-prophet-serif-muhiddin-targan-modernization-individualization-virtuosity-an-interview-with-bilen-isiktas/


Doç. Dr. Bilen Işıktaş

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzikoloji Bölümü
Kadıköy/İstanbul, Türkiye


*************************************

Assoc. Prof. Dr. Bilen Işıktaş

Istanbul University State Conservatory
Department of Musicology
Kadıköy/Istanbul, Turkey