Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu

    19 Aralık 2019 tarihli, 30983 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Konservatuvarımız Müzik Bölümüne bağlı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında açık bulunan 1. derece Öğretim Görevlisi kadrosu için müracaat eden adayın Değerlendirme Formuna ait çizelge aşağıda belirtilmiştir.

     Aday Hande UZUN 14 Ocak 2020 tarihinde saat:10.00’da gerçekleşen yazılı sınav sonucunda ‘BAŞARILI’  bulunmuş ve kadroya atanmaya hak kazanmıştır.   

SIRA NO

ADAYIN ADI SOYADI

ALES NOTU

ALES NOTUNUN
%30'U

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U

YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANININ %10'U

GİRİŞ SINAV NOTU

GİRİŞ SINAV NOTUNUN %30’U

TOPLAM PUAN

 1

 Hande UZUN

79,08132

23,70

67,43

20,22

93,75

9,37

95

28,5

81,79