Konservatuvarlar Arası Geçiş Sınavını Kazanan Adaylar

2018 - 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KONSERVATUVARLAR ARASI GEÇİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN İSİMLERİ AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR.

İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

SIRA NO

SINIFI

ADI SOYADI

SANAT DALI

1

11.SINIF

DERSU TURAN

GİTAR

2

11.SINIF

İDİL ÖREN

PİYANO

           

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER ŞUNLARDIR:

a) Öğrenci velisinin Kesin Kayıt başvuru dilekçesi,

b) Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

c) 12 adet 4,5x6 cm ebadında fotoğraf,

ç) Ortaokul için okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesinin aslı,

d) Lise için bitirdiği ortaokuldan alınacak yeni tarihli bitirme belgesinin aslı,

e) İkametgâh belgesi,

f) Ayrıldığı okuldan disiplin cezası almadığına dair belge,

g) Bale Anasanat Dalı için spor hekimliğinden, Müzik Bölümü için tam teşekküllü resmi devlet

hastanesinden alınacak, kabul edildiği sanat dalının eğitimini almasına engel teşkil edecek bir sağlık

durumunun bulunmadığını belgeleyen sağlık raporu.

(1) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

(2) Aday kayıt formunda ve/veya istenen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve belgelerinde

tahrifat yapanların, Kabul Sınavlarında başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz.

(3) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre ön kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu belirlenenlerin kayıtları

silinir.